Trang chủ Diễn đàn Liên hệ Tìm kiếm Tải Files
 Tin tức mới 
 Đăng ký nhận tin 
Email của bạn

Định dạng tin

 ti gia 
1 = .VND

Địa chỉ thuê vps giá rẻ nhấtsua chua laptop uy tín chuyên nghiệp

Đang khởi tạo các Logo...

Đặt logo của bạn ở đây!
 
Tin tức » Thông báo 20.04.2021 15:03

Địa chỉ mua bán điện thoại vertu chinh hang và Đăng ký dịch vụ thiet ke web, thue vpssua chua dien nuoc uy tín, cam kết chất lượng dịch vụ. Phục vụ hơn 500000 khách hàng cả nước

Ban hành Chuẩn đầu ra của các chuyên ngành đào tạo...
16.06.2010 08:00

Căn cứ các Chuẩn đầu ra đã được ban hành tại Quyết định này, các Khoa, Bộ môn liên quan có nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện, tiếp tục rà soát, điều chỉnh và xây dựng các chương trình đào tạo để đảm bảo đạt được Chuẩn đầu ra.

         


          BỘ CÔNG THƯƠNG                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐ CƠ KHÍ LUYỆN KIM                     Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

        Số:  202 /QĐ-CKLK     

 

         Thái nguyên, ngày 20 tháng 05 năm 2010

 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Ban hành Chuẩn đầu ra của các chuyên ngành đào tạo trình độ cao đẳng hệ chính quy, trình độ trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy

 

Căn cứ Quyết định số 1180/QĐ-TCCB, ngày 15/05/2002 của Bộ Công Nghiệp (nay là Bộ Công Thương) về việc qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Trường Cao đẳng Cơ khí - Luyện kim;

          Căn cứ các biên bản đánh giá, nghiệm thu Chuẩn đầu ra của các Hội đồng Khoa học – Đào tạo, Biên bản đánh giá nghiệm thu Chuẩn đầu ra của Hội đồng nghiệm thu cấp Trường;

          Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Đào tạo và Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng đào tạo - Quản lý khoa học;

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.Ban hành Chuẩn đầu ra của các chuyên ngành đào tạo trình độ cao đẳng hệ chính quy và trình độ trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy (có chuẩn đầu ra của các ngành kèm theo).

 Điều 2.Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Căn cứ các Chuẩn đầu ra đã được ban hành tại Quyết định này, các Khoa, Bộ môn liên quan có nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện, tiếp tục rà soát, điều chỉnh và xây dựng các chương trình đào tạo để đảm bảo đạt được Chuẩn đầu ra.

Điều 3. Các ông: Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng đào tạo - Quản lý khoa học, Trưởng các Khoa, Bộ môn và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 

Nơi nhận:                                                                               P. HIỆU TRƯỞNG

- Như điều 3;                                                                         TS. Trần Viết Thường 

- Lưu VT, Đào tạo.

Tải về chuẩn đầu ra CĐ                                                                      ( Đã ký)                                                            

Tải về chuẩn đầu ra TC

                                                                                           

Gửi qua YM

Những bản tin khác:Lên đầu trang
 Đăng nhập/Đăng ký 
Bí danh
Mật khẩu
Ghi nhớ
 Tìm kiếm 
Tìm trên trang
Tìm bằng Google
 Lịch vạn sự 
Tháng
Năm 

Danh ngôn:
Tự khiêm người ta càng phục, Tự khoe người ta càng khinh
Lử Hồi
 flash 
 Quảng cáo 
Block này không nhận được thông tin.
 CenterWeblinks 
Trang chủ    ¤   Diễn đàn    ¤   Liên hệ    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm    ¤   Tải Files

Thời gian mở trang: 0.027 giây. Số lần truy cập CSDL: 12
Copyright 2009 Trường CĐ Cơ Khí Luyện Kim Thái Nguyên

mua chè thái nguyên | chè thái nguyên | mua che thai nguyen | che thai nguyen