Sunday, 25 Feb 2024

KHOA CƠ KHÍ

Trưởng khoa: Thạc sĩ – Nguyễn Trương Chuyên

I . Giới thiệu:
Được thành lập ngay từ những ngày đầu thành lập trường (25 – 5 – 1962). Do yêu cầu, nhiệm vụ đào tạo trong từng thời kỳ, khoa có những chuyển đổi cho phù hợp: Tiền thân là Ban cơ khí, Tổ bộ môn cơ khí, ngày 6 – 11 – 2000 thành lập Khoa cơ khí ngày nay.
* Chất lượng đội ngũ:

  1. Tổng số: 46 giáo viên biên chế trong 7 tổ bộ mộn ( Dao-Công nghệ; Máy & tự động hóa; Nguội-rèn; Cắt gọt kim loại; Hàn cắt gọt kim loại; Sửa chữa cơ điện; Cơ khí động lực (ôtô).
  2. Thạc sĩ: 10
  3. Đại học, cao đẳng: 36

II. Chức năng – nhiệm vụ
Giảng dạy và nghiên cứu khoa học bao gồm:

  1. – Đào tạo các môn học lý thuyết cơ sở chuyên ngành và chuyên ngành cho các hệ cao đẳng, trung học, dạy nghề và cơ khí tự động hoá.
  2. – Đào tạo chuyên ngành cho các nghề: Tiện, phay bào, nguội chế tạo,nguội sửa chữa, hàn, rèn, lập trình gia công trên máy điều khiển số (CNC)..vv.
  3. – Đào tạo các lớp đào tạo nghề ngắn hạn cấp chứng chỉ cho nhiều nghề thuộc chuyên ngành cơ khí, đào tạo, huấn luyện nghề chất lượng cao phục vụ lao động xuất khẩu.
Bài viết đã được đăng ký bản quyền (DMCA). Nếu copy nội dung hãy để lại link về bài gốc hoặc ghi rõ nguồn cklk.edu.vn.
Copyright © 2022 - 2024 | cklk.edu.vn | All Rights Reserved. DMCA.com Protection Status