Sunday, 25 Feb 2024

KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

Trưởng khoa: Giáo viên dạy giỏi toàn quốc
KS- Phan thị Kim Kích

I . Giới thiệu:
Ngày 6 – 11 – 2000 khoa khoa học cơ bản- Kỹ thuật cơ sở được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai tổ: Tổ kinh tế cơ sở và Tổ khoa  học cơ bản.

  1. Tổng số: 36 giáo viên biên chế trong 3 tổ bộ môn ( Kỹ thuật cơ sở; Khoa học tự nhiên; Khoa học xã hội ).
  2. Thạc sĩ: 06
  3. Đại học: 24

II.Chức năng – nhiệm vụ:
Giảng dạy và nghiên cứu khoa học bao gồm:

  • Giảng dạy gần 20 môn học bao gồm tất cả các môn lý thuyết cơ bản và cơ sở cho toàn trưòng.
  • Đào tạo học sinh khối bổ túc văn hóa
  • Quản lý hơn 800 HS, SV cao đẳng, TCCN và hơn 500 học sinh khối bổ túc.

Bài viết đã được đăng ký bản quyền (DMCA). Nếu copy nội dung hãy để lại link về bài gốc hoặc ghi rõ nguồn cklk.edu.vn.
Copyright © 2022 - 2024 | cklk.edu.vn | All Rights Reserved. DMCA.com Protection Status