Sunday, 25 Feb 2024

KHOA KINH TẾ CHÍNH TRỊ

Trưởng khoa: Vũ Tiến Bắc

I . Giới thiệu:
Thành lập ngày 6/10/2006 dựa trên cơ sở mở rộng ngành nghề của nhà trường.
*  Chất lượng đội ngũ:

  1. Tổng số: 17 giáo viên biên chế trong 02 tổ bộ môn ( Kinh tế; Chính trị )
  2. Thạc sĩ: 02
  3. Đại học: 15

– Số học sinh gồm: 437 ( Cao đẳng : 288, Trung học: 149)
II. Chức năng – nhiệm vụ:
*Giảng dạy và nghiên cứu khoa học gồm:
– Giảng dạy các môn học khoa học khoa quản lý bao gồm:
+ Bộ môn triết học Mác –  Lê Nin.
+ Môn chính trị hệ trung cấp và dạy nghề
+ 38 môn học chuyên ngành kế toán – tài chính

Bài viết đã được đăng ký bản quyền (DMCA). Nếu copy nội dung hãy để lại link về bài gốc hoặc ghi rõ nguồn cklk.edu.vn.
Copyright © 2022 - 2024 | cklk.edu.vn | All Rights Reserved. DMCA.com Protection Status