Tuesday, 28 Nov 2023

TỔ BỘ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT – QUỐC PHÒNG

Trưởng Bộ môn: KS-Đặng Quang Thạnh

I . Giới thiệu:
Tổ được thành lập vào ngày 6-12-2006, trực thuộc Ban giám hiệu nhà trường. Hiện nay tổ có  6 cán bộ, giáo viên, 100% có trình độ đại học.
II. Chức năng nhiệm vụ
+ Giảng dạy 2 môn học: Thể dục thể chất –  thể thao, môn học giáo dục quốc phòng cho học sinh, sinh viên toàn trường.
+ Tham m­ưu, tổ chức các hoạt động phong trào thể dục thể thao cho cán bộ công nhân viên và học sinh, sinh viên trong toàn trư­ờng.

Bài viết đã được đăng ký bản quyền (DMCA). Nếu copy nội dung hãy để lại link về bài gốc hoặc ghi rõ nguồn cklk.edu.vn.
Copyright © 2022 - 2023 | cklk.edu.vn | All Rights Reserved. DMCA.com Protection Status